EKOHOITOLA KAMMIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä Ekohoitola Kammi
Rovakatu 10, 96100 Rovaniemi
2063968-8050
471 8121

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Korkalo p. 050 471 8121

Rekisterinnimi Kauneushoitolan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään Ekohoitola Kammin asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi

Rekisterin tietosisältö Rekisteristä löytyvät seuraavat asiakastiedot:
– asiakkaan nimi
– syntymävuosi
– yhteystiedot
– ihosairaudet
– muut tarvittavat terveystiedot, joilla voi olla vaikutusta hoitoihin
– annetut hoidot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkailta haastattelemalla ja tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuun kaappiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen sekä hänen halutessaan tiedot on näytettävä hänelle. Tarkistusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Koska haluan palvella asiakkaitani mahdollisimman hyvin toivon, että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttööni.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoihin on pääsy Ekohoitola Kammin henkilökunnalla. Tietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot tallennetaan ja siirretään lukittuun kaappiin. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään. Rekisterin käyttäjät sitoutuvat vaitioloon sekä tehtäviin liittyvissä asioissa että muuten tietoon tulleista asioista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakasrekisteriä käytetään Ekohoitola Kammin markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa 1-6 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta sähköpostilla/tekstiviestillä erilaisista hoitopäivistä ja/tai asiakasetuihin liittyvistä tuote- tai hoitotarjouksista. Markkinointilupa kysytään asiakkaalta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin.